Stipendilahjoitus: lahjoitus SeAMKin hallinnoimaan stipendirahastoon

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

PL 412

60101 Seinäjoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Stipenditoimikunnan sihteeri Mervi Lehtola

SeAMK, Kampusranta 11 (Frami F)

60320 Seinäjoki

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Rekisterin nimi

Stipendilahjoitus SeAMKin hallinnoimaan stipendirahastoon

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerätä tarvittavat tiedot henkilöltä/organisaatiolta/yhteisöltä, joka haluaa tehdä stipendilahjoituksen

Rekisterin tietosisältö

  • Lahjoittajan (tai häntä edustavan yhteyshenkilön) sähköpostiosoite
  • Lahjoittajan (henkilö tai yritys/yhteisö) koko nimi
  • Lahjoittajan (tai häntä edustavan yhteyshenkilön) puhelinnumero arkisin kello 8-16
  • Lahjoittajan Y-tunnus (jos kyseessä yritys/yhteisö)
  • Rahasto, johon lahjoitus kohdennetaan
  • Lahjoitettava rahasumma
  • Rahasto, johon lahjoitus kohdennetaan
  • Lahjoitettava rahasumma
  • Rahasto, johon lahjoitus kohdennetaan
  • Lahjoitettava rahasumma

- Lahjoittajan nimi
- Lahjoittajan sähköpostiosoite
- Lahjoittajan puhelinnumero
- Lahjoittajan Y-tunnus (ei henkilölahjoittajilla)
- Rahasto(t), johon lahjoitus kohdennetaan
- Lahjoitettava(t) rahasumma(t)
- Lahjoitettavien stipendien suuruus
- Kuvaus stipendin sisällöstä
- Lahjoittajan mahdolliset toiveet myöntämiskriteereiksi

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Stipendilahjoitus: lahjoitus SeAMKin hallinnoimaan stipendirahastoon

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi. Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.