Avoin AMK -ilmoittautumislomake 2022-2023

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Avoimen AMKin ilmoittautumisen lomake.

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy (2539767-3)

PL 412

60101 Seinäjoki

puh. 020 124 3000 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

SeAMK Hakija- ja opiskelijapalvelut

Kampusranta 11

60320 Seinäjoki

puh. 020 124 5055

Rekisterin nimi

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerätä tietoa SeAMKin avoimen AMK:n ilmoittautuvista.

Säilytysaika 1 vuosi.

Rekisterin tietosisältö

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Äidinkieli
 • Kansalaisuus
 • Kotikunta
 • Sähköposti
 • Postitoimipaikka
 • Ilmoittaudun avoimen YAMK-opintotarjontaan
 • Laajuus (opintopisteinä)
 • Opintojaksototeutuksen koodi
 • Opintojakson nimi
 • Tutkinto-ohjema
 • Laskutusosoite
 • Operaattori
 • OVT-tunnus
 • Mahdollinen viite
 • Laskutusosoite
 • Laskutettava

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Avoin AMKin ilmoittautumislomake

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ilmoittautuneiden tiedot kirjataan SeAMKin opintohallinnon rekisteriin

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

- Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa.
- Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista.
- Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietoturvavastaavalle.
- Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatriikelia ja sukututkimusta varten