Anja Mäntylän rahaston toiminnallinen apuraha: HAKEMUS

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy / Anja Mäntylän rahasto

PL 412

60101 Seinäjoki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rahaston asiamies Mervi Lehtola

SeAMK, Kampusranta 11 (Frami F)

60320 Seinäjoki

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@seamk.fi

Rekisterin nimi

Anja Mäntylän rahaston tutkimusapurahat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Mahdollistaa apurahojen hakeminen ja hakemusten käsittely sekä siihen liittyvä maksuliikenteen seuranta.

Rekisterin tietosisältö

 • A2. Hakijan henkilötunnus
 • A1. Hakijan (henkilö) nimi
 • B3. Hakijan postiosoite
 • A3. Hakijan postiosoite
 • A4. Hakijan puhelinnumero
 • B1. Hakijan (organisaatio tai ryhmä) nimi
 • A6. Tilinumero (IBAN-muodossa), jolle mahdollisesti myönnettävä apuraha maksetaan
 • B6. Tilinumero (IBAN-muodossa), jolle mahdollisesti myönnettävä apuraha maksetaan
 • B2. Hakijan Y-tunnus
 • B4. Hakijan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • A5. Hakijan sähköpostiosoite
 • B5. Hakijan yhteyshenkilön henkilötunnus (Huom! Henkilötunnus tarvitaan vain, ellei hakijalla ole Y-tunnusta.)
 • 9. Kuvaus rahoituksen käyttötarkoituksesta
 • 8. Rahastolta haettavan rahoituksen määrä (euroa)

a)Hakijan tiedot
Jos hakija on henkilö
- Hakijan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja tilinumero
Jos hakijana on organisaatio (yritys, järjestö tai yhteisö) tai ryhmä
- Hakijan nimi, Y-tunnus ja tilinumero
- Hakijan yhteyshenkilön tiedot (nimi ja yhteystiedot sekä henkilötunnus, mikäli hakija-organisaatiolla ei ole Y-tunnusta)
b)Rahastolta haettavan rahoituksen määrä
c)Kuvaus rahoituksen käyttötarkoituksesta ja aikataulusta

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake (Anja Mäntylän rahaston toiminnallinen apuraha: HAKEMUS).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ainoastaan viranomaistarkoituksiin (esim. verottaja)

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksessa noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tietoturvaohjeistusta, joka on luettavissa henkilöstön ja opiskelijoiden Intrasta.

Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Tarkastusoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tietonsa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti SeAMKin tietosuojavastaavalle. Korjausoikeus edellyttää, että pyytäjän henkilöllisyys on varmistettu. Käyttäjätiedot korjataan viipymättä käyttäjän henkilökohtaisen pyynnön mukaisesti ajantasaisiksi. Tiedon korjaamisesta huolehtii henkilökunta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.